Andreea Lazea

Licențiată în filosofie a Universității din București și doctor în antropologie și sociologie a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București și a Universității din Bordeaux, Andreea Lazea este lector universitar la Facultatea de Arte și Design, Universitatea de Vest din Timișoara, unde predă cursuri de antropologie, patrimoniu și estetică.

Temele sale de cercetare includ patrimoniul material, patrimonializarea și arta publică.
Printre publicațiile sale recente se numără ”Evolution of ’cultural heritage’ and ’historical monument’ in Romania”, în Vasile Docea (coord.), Paths to Belonging. Constructing Local Identity in Banat by Means of Monuments, Cultural Heritage and Historiography, Baden-Baden, Nomos, 2016; Arts, Society and Politics in (Post) Socialism (coord.), Timișoara, Ed. Universității de Vest, 2015; ”Etudier la patrimonialisation en Roumanie: principaux enjeux et défis”, în Rodica Zane, Philippe Claret (coord.), Les sciences humaines et sociales dans le sociétés en transition. Recueil d'études en hommage à Pierre Bidart, Ed. Universității din București, 2015; ”Public Art in Post-Socialist Romania. The Cases of Bucharest and Timisoara”, în Zivot Umjetnosti, 94, 2014; ”Memory and uses of an iconic building – the People’s House from Bucharest”, în Martha Rabikowska (coord.), The Everyday of Memory. Between Communism and Post-Communism, Peter Lang, 2013; ”Pentru o abordare antropologică a patrimoniului și patrimonializării. Perspective asupra monumentelor istorice în România”, Iași, Ed. Lumen, 2012.

Primaria RasnovAsociatia Mioritics Asociatia Rasnov Society