concert :

Concerte

Muzicã barocã de la curţile regale europene, cu extrase din memoriile Regelui Mihai (premierã)

Ansamblul Sectio Aurea (România/Belgia):
Mária Szabó – flaut drept
Maria Petrescu – oboi baroc
István Csata – viola da gamba
Paul Cristian – spinetã
invitaţi: Cristian Hodrea – bas-bariton, Zoltán Majó – flaut drept, Adrian Bucur – lectura textelor

Programul concertului dedicat memoriei Regelui Mihai I al României cuprinde arii şi piese instrumentale special adaptate (transcrise sau aranjate) de membrii formaţiei pentru formula instrumentalã a ansamblului: compoziţii de Händel, Telemann, Fasch, Couperin ºi A. Scarlatti. Fiind vorba despre o tematicã monarhicã, repertoriul abordat în acest concert este strâns legat de muzica de la curţile nobiliare europene din perioada Barocului, prezentatã la ceremonii şi festivitãţi, incluzând, de asemenea, arii din opere şi oratorii cu referinţe la personaje regale. În completarea conceptului de concert, jurnalistul Adrian Bucur dã glas câtorva dintre mãrturiile şi confesiunile Regelui Mihai I al României, pasaje extrase din convorbirile Majestãţii Sale cu scriitorul Mircea Ciobanu, publicate între 1991 şi 2008 la Editura Humanitas.

Formaţia Sectio Aurea s-a nãscut ad-hoc, în 2014, ca rãspuns la o provocare adresatã de Festivalul de Film Istoric, având în componenţã muzicieni tineri, dar cu o bogatã experienţã în practica interpretãrii autentice a muzicii vechi, toţi având studii de specialitate în Europa. Ansamblul revine la Râşnov cu primul concert dupã aceşti patru ani. Formula de bazã este de cvartet (flaut drept, oboi baroc, viola da gamba şi spinetã), folosind replici fidele ale instrumentelor originale, la care se adaugã doi invitaţi: un al doilea flaut drept şi un bas-bariton. Repertoriul abordat îi (re)uneşte pe membrii ansamblului în realizarea unei conexiuni sufleteşti întru spiritul de epocã pentru acest concert în premierã.

Bas-baritonul Cristian Hodrea s-a nãscut la Cluj-Napoca, urmând studiile la Liceul de Muzicã „Sigismund Toduţã” din oraşul natal. A continuat studiile superioare la Academia de Muzicã „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, absolvind mai multe specializãri. Începând din 2015, este asistent universitar în aceeaºi instituþie, unde, în iunie 2018, a obþinut titlul de doctor în muzicã. Are o bogatã experienţã solisticã, realizând spectacole pe numeroase scene lirice ºi de concert din þarã.

Zoltán Majó este absolvent al Academiei de Muzicã „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, fiind un neobosit promotor al muzicii vechi autohtone. A activat în mai multe formaţii clujene de muzicã veche: Musica Antiqua, Claudiopolis, Ansamblul Baroc Transylvania. Este fondator al ansamblului Flauto Dolce ºi al ansamblului Sartorius. Predã la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

N

Program:
29 Iul 2018, 18:00 - 19:00 - Biserica Evanghelică din Râșnov
Primaria Rasnov Asociatia Rasnov Society Asociatia Mioritics Consiliul Judetean Brasov German Marshall Fund CNC UCIMR
Banca Comerciala Romana
Fundatia Eta2U Banca Transilvania